Ikbenmee

3bouw houtskeletbouw bouwt Ben-woningen

Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water.

De energie die nog nodig is wordt uit groene energiebronnen gehaald. BEN-bouwen is vandaag al de slimste keuze! Want de extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur. Wie voorloopt op de standaard wordt extra beloond. Voor BEN-woningen bestaat momenteel een korting op de onroerende voorheffing én bij sommige banken een extra voordelig BEN-krediet.

7 voorwaarden !

  • Het E-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan E30
  • Het K-peil moet lager zijn of gelijk zijn aan K40
  • De constructiedelen ( daken, muren, vloeren, vensters, enz… ) moeten voldoen aan aan specifieke Umax-eisen
  • De netto-energiebehoefte voor verwarming is gelijk aan of kleiner dan 70 KWh/m²
  • Het risico op oververhitting is beperkt
  • Verplichte ventilatievoorzieningen
  • Minimumaandeel hernieuwbare energie

Een 3bouw-BENwoning?

Een 3bouw-houtskeletwoning is uitermate geschikt om het BEN-label te behalen. Het is zelfs zo dat op dit ogenblik meer dan de helft van de woningen die wij bouwen BEN-woningen zijn. Door de doorgedreven isolatie ( gemiddeld K-peil van een 3bouwwoning <= K30 ) van de 3bouw houtskeletbouwwoning voldoen al onze woningen alvast aan de meeste van de te behalen normen voor het behalen van een BEN-label. Door enkele kleine investeringen in hernieuwbare energie, die meestal gecompenseerd worden door de premie van de netbeheerder en de 100 % korting op de onroerende voorheffing is het perfect, en quasi kostenloos, mogelijk om voor elke 3bouw-woning een BEN-label te behalen.. Let wel : de E-en K-peilen zijn voor elke woning verschillend, dit heeft te maken met de oriëntatie, type, stijl, indeling, enz… van de woning.

Inspiratieboek aanvragen