Wij blijven open tijdens het bouwverlof van 13 juli tot 5 augustus. meer info

Waarom is energiezuinig bouwen zo belangrijk?

De meeste energie van ons gemiddeld energieverbruik kunnen we besparen op de verwarming. We gebruiken vooral fossiele brandstoffen waarvan de gekende voorraden beperkt zijn (ramingen spreken van 50 tot 100 jaar). De prijs en de bevoorrading zijn dus niet gegarandeerd. Beperk dus de vraag tot de essentiële behoefte aan energie en spring er zuinig mee om door in de eerste plaats goed te isoleren. De woningen die we nu bouwen zullen waarschijnlijk het einde van het fossiele brandstoffentijdperk meemaken.

Isolatiebegrippen - Symbolen

te weten hoe goed een materiaal thermisch isoleert. Hoe lager deze waarde, hoe beter een materiaal isoleert.
De R-waarde is de warmteweerstandscoëfficiënt van een materiaallaag en wordt bepaald door de isolatiewaarde en de dikte van het materiaal. Hoe hoger deze waarde, hoe beter een materiaallaag isoleert.

De U-waarde geeft aan hoeveel warmte er door een constructiedeel van de constructie verloren gaat per m² en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Op basis van de warmteweerstanden van de verschillende onderdelen van de constructie kan men de warmtedoorgangscoëfficiënt van een bouwdeel berekenen (= U-waarde).

Het E-peil wordt in België gebruikt en in de Vlaamse regelgeving over energieprestatie en binnenklimaatnorm toegepast om het energieverbruik van woning of kantoor aan te geven. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.

Het K-peil geeft het globaal isolatiepeil van de woning aan. Hoe lager het K-peil, hoe beter het gebouw geïsoleerd is.

Het ’S-Peil’ of ‘schilpeil’ drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft. Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van de wooneenheid op peil te houden en hoe efficiënter de vorm, hoe lager en hoe beter het S-peil. Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van de woning, energetisch gezien.

EPB energieprestatieregelgeving

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau “bijna-energieneutraal bouwen” (BEN). Voor uitgebreide info hierover verwijzen wij naar: www.vlaanderen.be/epb-eisen. De meeste 3bouw-woningen voldoen nu reeds aan de eisen van 2021.

Koudebrug

Een koudebrug is een plaats waar de isolatie slechter is of ontbreekt in de isolatieschil van het gebouw. Vanaf 1 januari 2010 werd het ook verplicht om koudebruggen in het S- en het E-peil in te rekenen. Doordat 3bouw ook isoleert in de spouw met 10cm stijve dampopen isolatieplaat 100 mm, worden koudebruggen in een 3bouw houtskeletbouw uitgesloten.

Minerale wol

Onze houtskeletstructuur is volledig geïsoleerd met minerale wol. Dit uitzonderlijk isolatiemateriaal beschikt over talloze voordelen t.o.v. andere isolatiematerialen:

  • Hoge thermische isolatiewaarde
  • Zeer hoge geluidsabsorptie
  • Waterafstotend en toch ademend
  • Ongevoelig voor veroudering t.o.v. de isolaties op basis van petroleumderivaten.
  • Kiemvrij
  • Anorganisch
  • Absoluut brandveilig en onbrandbaar

De isolatiediktes in een 3bouw-woning zijn in de buitenmuur 14 + 10 + 4 cm = 28 cm minerale wol. In de binnenmuren 9 cm minerale wol, in de tussenvloeren 15 cm minerale wol, boven de plafonds van het totale beschermde volume 24 cm minerale wol.

Over-isoleren en vocht

Over-isoleren is niet mogelijk, slecht ventileren wel. Een perfecte doorgedreven isolatie met bijhorende ventilatie is de sleutel tot energiezuinig en gezond bouwen. Vochtproblemen in een woning kunnen slechts ontstaan bij koudebruggen of een andere bouwtechnische fout in de contructuctie en bij het ontbreken van een goede ventilatie. Door de hoogstaande kwaliteit van onze 3bouw-woningen zijn deze bouwfouten uitgesloten.

Brandveiligheid

Een 3bouw-houtskeletwoning is perfect brandveilig. De pleisterplaten bieden een brandwerendheid van een half uur en voldoen zo aan de traditionele eisen inzake brandveiligheid in een particuliere woning. De plaatsing van de uiterst brandwerende minerale wolplaat van 10 cm in de spouw beschermt het ganse gebouw tegen verspreiding van brand langs de spouw. Dit is een wezenlijk verschil qua brandveiligheid met bouwmethodes die geen spouwisolatie of brandbare spouwisolatie gebruiken. Een 3bouw-woning is dus een uiterst brandveilige woning.

Hout als bouwmateriaal

Het hout in onze houtskeletstructuur is afkomstig uit duurzaam beheerde Scandinavische bossen. Wanneer bomen volgroeid zijn, vermindert hun CO2 opname sterk, zodat hun ecologische rol vertraagt. Daarom is de kap van volgroeide bomen en de heraanplant ervan een daad van duurzaam bosbeheer. De productie van hout vergt 6 tot 9 keer minder energie dan de productie van baksteen. Voor het aanmaken van een traditionele ruwbouw is tot 7 maal meer energie nodig dan bij een houtskeletruwbouw. Hout is het sterkste natuurlijke bouwmateriaal.

Droog bouwsysteem

In een gemiddelde traditionele bakstenen woning zit ongeveer 15 000 liter water dat na opbouw nog moet opdrogen. In een houtskeletwoning zit weinig of praktisch geen bouwvocht. Door het ontbreken van een grote hoeveelheid bouwvocht is er ook geen uitdroogtijd nodig van uw woning en kan u dadelijk aan de slag met uw schilderwerken en verhuis. Tevens beperkt het ontbreken van dat vochtvolume het ontstaan van de zogenaamde droog- en windbarsten die na het uitdrogingsproces kunnen ontstaan.

Zware voorwerpen ophangen

Een schilderij, een boekenrek, opbergkast, keukenkasten, enz… kunnen probleemloos aan een 3bouw-houtskeletwand opgehangen worden, mits de juiste werkwijze gevolgd wordt. Een gans assortiment pluggen voor plafondophanging en wandophanging is verkrijgbaar in de handel en bij 3bouw. Een set van pluggen (schroefpluggen, metalen pluggen en kunststof wandpluggen) voor ophanging van lasten met een gewicht van 10 kg tot 40 kg per plug worden bij de oplevering van een 3bouw-woning overhandigd.

3bouw-buitenmuur

De opbouw van een 3bouw-buitenmuur is het resultaat van meer dan 40 jaar ervaring in de houtskeletbouw. Onze wand is in de loop der jaren uiteraard steeds verbeterd, zowel in draagkracht als in isolatiewaarde. Maar in tegenstelling tot de vele bouwexperimenten die sommige van onze collega’s uitproberen blijft het basisprincipe en basisopbouw van onze woningen gestoeld op de traditionele platform houtskeletbouwmethode. Never change a winning team. De totale muurdikte van een 3bouw-buitenmuur bedraagt 43.5 cm en omvat een 3-dubbele isolatie. De houtskeletstructuur met een dikte van 14 cm en verticale steunstijlen om de 36 cm wordt opgevuld met minerale wol van 14 cm dikte. Aan de buitenkant van de structuur wordt een dampopen OSBplaat bevestigd van 11 mm. Na het plaatsen van de houtskeletstructuur wordt minerale wol van 10 cm bevestigd tegen de houtskeletwand (koudebruggen onmogelijk), zodat gans de woning volledig ingepakt is met een superisolerende, brandwerende, dampopen, waterafstotende isolatieplaat. Aan de binnenzijde wordt een leidingenspouw voorzien die nogmaals wordt opgevuld met 4 cm minerale wol. De buitenzijde wordt afgewerkt met een gevelsteen. Tussen de gevelsteen en de spouwisolatie bevindt zich een luchtspouw die vochtcontact met de houtskeletwand onmogelijk maakt. De U-waarde van onze 3bouw-wand is 0.14 en dat maakt onze wand één van de best isolerende op de houtskeletbouwmarkt.

3bouw bouwtermijn

Een gemiddelde ééngezinswoning van 3bouw staat vanaf de start van de montage na 1 à 2 weken onder dak. De totale bouwtijd van een 3bouw-woning bedraagt ± 12 weken, afhankelijk van de grootte van de woning en de afwerkingsgraad.

Houtskeletopbouw op maat in een open structuur

De opbouw van een 3bouw houtskeletbouw is een open houtskeletstructuur, dus enkel het onafgewerkte houten skelet wordt in eerste instantie gemonteerd. Dit biedt vele kwaliteitsvoordelen; vermits de wanden niet geprefabriceerd afgewerkt zijn, kunnen ze ook niet beschadigd worden bij transport of montage. De werfleider kan een perfecte visuele controle doen van de constructie en de klant is zelfs na de montage nog volledig vrij in de plaatsing van de technieken. Elke 3bouw-woning is dus echt maatwerk naar de wens van onze klanten.

Perfecte isolatie tot onder het maaiveld

3bouw zorgt ervoor dat zelfs de buitenmuurisolatie doorloopt tot onder het grondniveau. Dit sluit een koudebrug uit naar de binnenvloer en zorgt voor een optimale isolatie op die plaats.

Fundering met kruipruimte

De 3bouw-houtskeletbouwconstructie wordt opgebouwd vanaf een degelijke kwaliteitsfundering waaronder zich een kruipruimte bevindt. Een kruipruimte biedt vele voordelen t.o.v. een betonplaat op volle grond. Houtskelet binnenmuren die dragend zijn worden ook gefundeerd in de kruipruimte, alle afvoerleidingen zijn steeds bereikbaar (bv. bij verstoppingen) en de doorgangen van de afvoerleidingen in de vloerplaat hebben geen rechtstreeks contact met de (vochtige) ondergrond. Op een gemakkelijke manier kunnen er later steeds leidingen bijgeplaatst worden.

Erkend aannemer

3bouw is een solide, compacte en financiëel gezonde onderneming en bestaat in 2020 reeds 14 jaar. Bestuurders Paul, Jef en Chris zijn samen reeds meer dan 70 jaar actief in de bouw en houtskeletbouw. Inmiddels is de opvolging gegarandeerd in dit familiebedrijf en neemt Jef, als bestuurder, na reeds 13 jaar werkzaam te zijn in 3bouw, de fakkel over van Chris. Eran, de zoon van Paul, is na zijn opleiding “bouw” ook reeds 2 jaar actief bij 3bouw en staat eveneens te trappelen om in de voetsporen van Paul te treden. 3bouw is lid van de verschillende vakorganisaties zoals de Confederatie Bouw en de Bouwunie. Tevens is 3bouw erkend als aannemer klasse 5 onder het nummer 32.454.

Inspiratieboek aanvragen